Medier

Libertisme

Hvilken slags fremtid ønsker vi? Frihed, sikkerhed, velstand, frodig natur og meningsfulde liv for alle? Eller en teknologisk defineret verden, hvor en håndfuld mennesker ejer algoritmerne og er ligeglade med planeten og de manges velfærd? Som mennesker lever vi i flere systemer: nogle er naturlige, andre er menneskeskabte og kulturelle. Naturens systemer kan vi ikke undslippe eller ændre, f.eks. tyngdekraften … Read More

Hvad er dannelse?

Hvad er dannelse? En introduktion til dannelse – på engelsk. Erasmus+-projektet BILDUNG undersøger dannelse som del af voksenuddannelsen i Europa 2020-2023. Læs hæftet online og få mere at vide om projektet. Der findes også en version på 5 sider, som er oversat til 13 sprog, herunder dansk. Forfatter, Lene Rachel Andersen.

Dannelse

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor de nordiske lande er så velstående, fredelige, gode til innovation og lykkelige? De har en hemmelighed, og den blev opfundet i Danmark: højskoler og folkedannelse. Dannelse; At blive et større menneske, fortæller historien om denne danske opfindelse og foreslår en vej til global folkeoplysning og -dannelse og en klogere, mere meningsfuld og gladere fremtid.

Metamodernitet

Metamodernitet Artikel af Lene Rachel Andersen Metamoderniteten er et alternativ til både modernitet og postmodernisme, en kulturel kode, der præsenterer sig selv som en mulighed, hvis vi arbejder bevidst hen imod den. Det er en vision, en mulighed og et muligt fremtidsscenarie. Som en kulturel kode indeholder metamodernitet både oprindelige, præmoderne, moderne og postmoderne kulturelle elementer og giver således sociale … Read More

Dannelsesrosen

Dannelsesrosen Artikel af Lene Rachel Andersen Videoer og podcasts om Dannelsesrosen Bildung Rose kursusmateriale

Metamodernitet

Verden er under forandring og bliver mere kompleks. Metamodernitet giver os en ramme til at forstå os selv og vores samfund på en mere kompleks måde, da den integrerer oprindelige, præmoderne, moderne og postmoderne kulturelle koder. Oprindelig kultur kan give os en forbindelse til naturen, som vi har mistet, og som genindfører den cirkularitet, som vi har brug for for at løse klimakrisen osv.

The Nordic Secret

The Nordic Seceret undersøger, hvordan dannelse forvandlede Danmark, Norge, Sverige og Finland fra at være blandt de fattigste lande i Europa til at blive nogle af de mest velhavende lande i verden. Inspirationen kom fra Tyskland, Frankrig, Schweiz, USA og Storbritannien, og forandringen begyndte i et bondehus.
I takt med at nye teknologier og globalisering igen forandrer vores samfund, hvad kan vi så lære af fortiden, og hvordan kan vi gribe menneskelig udvikling og meningsskabelse an i tider med store forandringer?