Hvad er dannelse?

En introduktion til dannelse – på engelsk. Erasmus+-projektet BILDUNG undersøger dannelse som del af voksenuddannelsen i Europa 2020-2023. Læs hæftet What is Bildung? online og få mere at vide om projektet her: https://eaea.org/project/bildung/?pid=15007. Der findes også en version på 5 sider, som er oversat til 13 sprog, herunder dansk. Forfatter, Lene Rachel Andersen.

Fra indledningen:

Dannelse er et komplekst og flygtigt fænomen, og begrebet har dybe rødder i europæisk tænkning og uddannelse. I den klassiske æra kaldte grækerne det Paideia, og i 1600-tallet udforskede protestantiske pietister det som personlig religiøs, åndelig og moralsk udvikling i Kristi billede (tysk: Bild). Fra 1774 til omkring 1810 udforskede tænkere som Herder, Schiller og von Humboldt Bildung som et sekulært fænomen og satte det i forbindelse med følelsesmæssig, moralsk og intellektuel udvikling, med kulturel og uddannelsesmæssig opdragelse og med ens rolle som borger. Denne sekulære, tyske forståelse af Bildung inspirerede den danske opfindelse af folke-bildung, dvs. folkedannelse og folkeoplysning i 1840’erne og 1850’erne, dvs. dannelse ikke kun for borgerskabet, men også for ungdommen på landet i Danmark.

Folkeoplysning bevidstgjorde underklassen og gjorde det muligt for Danmark at gennemgå en fredelig transformation fra et fattigt, landbrugsbaseret, enevældigt monarki til et velstående, industrialiseret demokrati. I dag befinder vores civilisation sig i en transformation fra industrialiserede nationalstater til en digitaliseret verden, hvor alle helst skulle trives. For at dette kan ske på fredelig vis, er vi nødt til at bidrage til øget bevidstgørelse for alle, og vi har brug for folkeoplysning til det 21. århundrede. Der findes mange definitioner på dannelse; Global Bildung Network definerer det således: Dannelse er kombinationen af den uddannelse og viden, der er nødvendig for at trives i et samfund, og den moralske og følelsesmæssige modenhed til både at være en holdspiller og have personlig autonomi. Dannelse er også at kende sine rødder og at kunne forestille sig fremtiden.