Om Nordic Bildung

Katalysator for en bedre fremtid i en verden af dybe forandringer

Verden forandrer sig hurtigere og på mere dybtgående måder, end vi kan begribe. Nordic Bildung har det ene ben i fortiden og det andet i i fremtiden. Fra denne position følger vi med i, hvad der foregår inden for forskning og teknologi, og vi udvikler modeller og teorier, der giver os mulighed for at se strukturer i forandringerne, så vi kan begribe mere – videnskab og historie kvalificerer Nordic Bildungs futurisme.

Vi arrangerer også events, kurser og studiekredse baseret på Danmarks efterhånden 175 år gamle folkeoplysningstradition og den metode og de værdier, som vi nu kalder Nordic bildung / den nordiske dannelsestradition.

Nordic Bildungs futurisme og den nordiske dannelsestradition giver os mulighed for at have kvalificerede, meningsfulde og inkluderende samtaler om de forandringer og den fremtid, vi skal skabe.

Vores mål er en bedre fremtid og de klogere beslutninger, der kan føre os derhen. I Nordic Bildung stræber vi efter at være en katalysator mellem den verden, vi kender, og en verden, der giver alle mulighed for at trives.

Vi har fire hoveddagsordener:

 • Undersøgelse og udforskning
  • Vi undersøger og vil gerne gøre folk bevidste om polykrisens dybe strukturer.
  • Vi baserer dette arbejde på så meget videnskabelig forskning som muligt:
   • Den nyeste videnskab og teknologi, som vi er nødt til at forstå, og
   • historie, så vi kan lære af fortiden.
 • Dannelse
  • At øge bevidstheden om dannelse og bedre uddannelse globalt, især den nordiske dannelsestradition, så vi kan håndtere polykrisen og dens strukturer.
 • Futurisme
  • Samskabelse af polymoderne visioner for fremtiden, så vi kan undersøge, hvordan fremtiden bør være, og skabe en meningsfuld fremtid; vi vil forme verden, ikke blot tilbyde fremtidsforskning.
 • Aktivisme
  • Vi vil gøre en forskel sammen med frivillige, partnere og kunder.

Dette gør vi gennem fem overordnede aktiviteter: Det indhold, vi skaber, og de fire kanaler, hvor vi giver adgang til det: Nordic Bildung Academy, Nordic Bildung Consulting, Business Development, and Leadership Training, Global Bildung Network samt Nordic Bildung Media.

Nordic Bildung er mere end en tænketank, vi er et tænke- og filosofilaboratorium og et dannelseslaboratorium. Vi vil begribe verden på nye måder, der matcher den konstant stigende kompleksitet, og vi vil have folk til at engagere sig i ny viden, i verden og i deres egen livssituation på nye og givende måder, der passer til det 21. århundrede.

Verden ændrer sig så hurtigt, at ingen af os kan nøjes med det, vi lærte i skolen. Vi er nødt til at se og forstå dimensioner af verden, som ikke var tilgængelige for bare 10 år siden, f.eks. hvad der foregår i cyberspace. Vi er også nødt til at forstå de underliggende strukturer i den menneskelige interaktion, i historien, og i hvordan økosystemer trives.


Ord, vi bruger, og hvordan vi bruger dem

Dannelse
Kombinationen af livserfaring, uddannelse, kultivering, personlig karakterdannelse, følelsesmæssig og moralsk udvikling, og hvordan man bliver mere moden med alderen. Definitionerne på dannelse er mange, og vi vil aldrig blive færdige med at udforske og definere dem.

Folkoplysning
Opfundet af den danske præst NFS Grundtvig i 1830’erne: dannelse for den danske landboungdom, så de kunne blive kvalificerede og samvittighedsfulde borgere under industrialiseringens omvæltninger.

Nordic bildung / nordisk dannelse
En nordisk tilgang til uddannelse af enhver art: Formålet er at finde ud af, hvem eleven eller den studerende er, og hvad det er i dem, der skal udfoldes; ingen, heller ikke eleven eller den studerende selv, kan vide det på forhånd. Nordisk dannelse er ikke fokuseret på foruddefinerede mål, men på hvad eleven eller den studerende har brug for for at blive til et helt menneske og sit fulde selv.

The Nordic Secret
En bog skrevet af Lene Rachel Andersen, ny udgave 30. januar 2024. Bogen viser, hvordan folkeoplysning og nordisk dannelse har formet de nordiske lande; folkeoplysning er vores nordiske hemmelighed. Læs den korte version, The Danish Secret, på medium.com.

Nordic bildung versus Nordic Bildung
‘Nordic bildung’, dvs. “Nordisk dannelse” er den pædagogiske dannelsesmetode, som vi praktiserer i Norden. Betegnelsen eksisterede ikke, før vi startede Nordic Bildung i 2018, hvor ‘Nordic’ og ‘bildung’ blev bragt sammen som et navn, og det var folk i Global Bildung Network, der først begyndte at bruge betegnelsen Nordic bildung for at henvise til den nordiske tradition for dannelse. Nu er det en ‘ting’, og du kan læse om Nordic bildung i den nye udgave af The Nordic Secret.

Flere forklaringer i vores Leksikon.