Nordic Bildungs Fremtidsakademi

Hvorfor?

Vi lever i en overvældende tid, men med en dybere forståelse af strukturerne i udviklingen kan vi navigere bedre og træffe klogere beslutninger.

Hvad?

Nordic Bildungs Fremtidsakademi tager dig gennem 10 moduler, som hver især giver dig en ny prisme at se og forstå verden gennem. Dit perspektiv bliver et andet.

Hvordan?

Hvert modul består af en kombination af præsentationer, diskussioner og gruppeopgaver. Hvert modul varer 2½ time, og der er 30 minutters forberedelse før hvert modul.

For hvem?

Fagfolk fra så forskellige områder som medicin, kommunikation, ingeniørfag, it-udvikling, undervisning og VVS-arbejde har haft stor glæde af vores fremtidsakademi. Alle bidrager med deres forskellige perspektiver.

Hvad nogle af vores deltagere siger:


Nordic Bildung Future Academy online; det er 19:00-21:30 CET hver gang, og det bliver formentlig på engelsk.

Januar 2024 pris: 499 Euro
Early bird-pris indtil 15. december: 399 Euro

Vært og underviser: Lene Rachel Andersen

 • Session 1: 2. januar
 • Session 2: 4. januar
 • Session 3: 9. januar
 • Session 4: 11. januar
 • Session 5: 16. januar
 • Session 6: 18. januar
 • Session 7: 23. januar
 • Session 8: 25. januar
 • Session 9: 30. januar
 • Session 10: 1. februar
 • Bonusmodul 11: Du kan selv stå for en præsentation, hvis du har lyst: Dato aftales på holdet

Session 1: Verdens tilstand

Vi lever i en urolig tid, og det kan virke overvældende. Den teknologiske udvikling, klimaforandringer og andre komplekse problemer udfordrer civilisationens fundament; for at kunne håndtere dem må vi kunne forstå og formidle dem.

Denne første session giver et overblik over situationen for mennesker, planet, politik, forretningsmuligheder og potentialer i det hele taget. Den rejser også afgørende spørgsmål som: Hvad betyder det at være menneske i det 21. århundrede? Hvad er vores udfordringer? Hvad er vores muligheder? Hvilken slags fremtid ønsker vi? Hvordan bevarer vi vores menneskelighed og udfolder os som individer, samfund og som art?

Det får du:

Du vil se et større billede af verden, som vil give dig mulighed for at træffe bedre langsigtede beslutninger.


Session 2: Dannelse og personlig udvikling

Dannelse er to former for viden: den viden, der let kan overføres, og som skoler har tendens til at fokusere på, og den viden, der ikke kan overføres, og som kommer fra livserfaring, f.eks. kærestesorg, at blive forældre eller at miste sin ægtefælle osv. Kombinationen af de to ting og ens kamp med dem er dannelse, og dannelse er både processen og resultatet.

Den følelsesmæssige og moralske udvikling, der er en del af dannelsen, beskrives også af udviklingspsykologien. Dette modul introducerer derfor både dannelse og udviklingspsykologi, og den undersøger desuden, hvordan vi håndterer forandringer.

Hvad du får

Du vil få en bedre overordnet forståelse af dig selv og folk omkring dig, hvorfor forandringer stresser nogle og ikke andre, og hvorfor nogle (arbejds)forhold fungerer, mens andre er fyldt med konflikter.

Mere om emnet:


Session 3: Kulturelle koder

Når samfund vokser i størrelse og kompleksitet, og når kommunikationsteknologien udvikler sig, udvikler vores moralske normer og kulturelle koder sig også. Historien er på ingen måde lineær, men der sker en udvikling over tid, og der er strukturer i disse ændringer, som gør det muligt for os at forstå værdisystemer og kulturelle sammenstød på mere avancerede måder end blot “de er forskellige”.

Dette modul indeholder også en introduktion til hypermodernitet, metamodernisme 1, metamodernisme 2 og polymodernitet.

Hvad du får

Du vil blive i stand til at møde multikulturelle udfordringer og forstå kulturelle sammenstød mellem enkeltpersoner og mellem enkeltpersoner og organisationer bedre.

Mere om emnet:


Session 4: Tilhørsforhold og nationalstaten

Hvor hører vi til i en verden, der forbindes via sociale medier og globale markeder? Hvor er hjemme? Hvor føler vi et tilhørsforhold, hvor føler vi engagement og ansvar, og hvor har vi mulighed for at gøre en forskel?

Vi vil undersøge dette gennem Tilhørscirklerne / Circles of Belonging, og vi vil se på den afgørende rolle, som nationalstaten spiller for den kulturelle udvikling og den globale stabilitet. Nationalisme bruges for det meste som et skældsord, men kunne vi have demokratiske stater uden nationalisme?

Hvad du får

Denne session giver dig et værktøj til at vurdere og kalibrere relationer, så de passer godt til gruppestørrelsen.


Session 5: Teknologisk udvikling

Da Gutenberg opfandt trykpressen med løse typer, ændrede Europa sig fundamentalt. Vi står over for endnu større ændringer med den nuværende teknologiske udvikling.

Bioteknologi, informationsteknologi, kunstig intelligens, nanoteknologi og kognitiv teknologi er ved at ændre fundamentalt på, hvad det vil sige at være menneske.

Dette modul præsenterer den teknologiske udvikling og nogle af de dilemmaer, som den giver anledning til.

Hvad du får

Et teknologisk kort, der giver dig mulighed for at navigere i den overordnede udvikling og for at placere dig selv bevidst i den.


Session 6: Uddannelse og pædagogik versus psykologi

Psykologi hjælper os med at forstå mennesker, som de er, og det er et nyttigt analytisk værktøj til at forstå fx holdninger til forandringer.

Vi vil undersøge forskellene mellem danelse, pædagogik og psykologi, og du vil få en introduktion til værker af pædagogiske filosoffer som Comenius, Johann Heinrich Pestalozzi, John Dewey, N.F.S. Grundtvig, Christen Kold, Ellen Key, Myles Horton og Paulo Freire.

Vi vil udforske styrken i pædagogik og andragogik (voksenpædagogik) som redskaber til bedre meningsskabelse, lederskab og samarbejde og til forandring.

Hvad du får

I tider med turbulens har vi brug for ny uddannelse. Vi har brug for en ny pædagogik og dannelse. En forståelse af samspillet mellem hvordan vi tænker og opfører os, og hvordan vi lærer. Og en forståelse af, hvor vigtigt og effektfuldt et værktøj uddannelse er.

Mere om emnet:


Session 7: Dannelsesrosen

Har du og/eller din organisation fremgang, og er der en hurtig måde at finde dine blinde vinkler på, hvis du ikke har det? Bidrager du til bæredygtighed og samfundsmæssig trivsel, og er der en genvej, du kan tage, hvis det ikke er tilfældet?

Denne session introducerer Dannelsesrosen, som beskriver samfundet gennem syv domæner: produktion, teknologi, æstetik, magt, videnskab, narrativer og etik. Alle velfungerende samfund har disse syv domæner, og jo mere de er i balance, desto mere modstandsdygtigt og velfungerende er samfundet.

Vi vil gennemgå modellens “indre funktioner”, og hvordan du kan bruge den.

Hvad du får

Denne session giver dig et værktøj til at tænke mere alsidigt og forbedre din organisation. Dannelsesrosen er også et nyttigt redskab til selvopdagelse og personlig udvikling.

Mere om emnet:


Session 8: Systemtænkning og kompleksitet — del I

Selv om tingene ændrer sig hurtigt, er der stabile mønstre i den måde, hvorpå ændringerne udfolder sig. Bevidsthed om disse stabile mønstre kan hjælpe os med at forstå ændringerne og navigere sikkert i dem. Det er endda muligt at få et “free ride” på nogle af mønstrene.

Mønstrene kan også ses som genveje til at skabe mening. Når du forstår disse mønstre, bliver det store billede meget mere overskueligt.

Denne session introducerer skalafrie netværk og kompleksitetsteori (som defineret af Brian Arthur).

Hvad du får

Efter denne session vil den overordnede udvikling være mindre forvirrende og overvældende, og du vil væren bedre til at se dig selv i din kontekst og positionere dig.


Session 9: Systemtænkning og kompleksitet — del II

I denne anden session om kompleksitet vil vi se på evolutionsprocessen, både i biologien og i kultur og samfund.

Modulet sætter også systemtænkning i forbindelse med FN’s 17 Verdensmål.

Hvad du får

Denne session supplerer den foregående, og du vil kunne se, hvordan flere mønstre spiller sammen.


Session 10: Frihed og demokrati

Hvordan beskytter, udvikler og udbreder vi bedst de former for selvorganisering, ansvarlighed og ledelse, som gør det muligt for individer og samfund at trives og opnå den højeste grad af tilfredshed?

Hvad du får

Dybdegående samtaler om, hvordan vi kommer videre som civilisation og som art.


Session 11: Du præsenterer – hvis du ønsker det

Efter 10 sessioner af Future Academy får du nu mulighed for at forbinde dit eget arbejde med indholdet af akademiet og dele det med resten af gruppen.

Afhængigt af antallet af deltagere, der tilmelder sig, får hver deltager 10 til 15 minutter til sin præsentation + feedback fra resten af gruppen. Hvis alle ønsker at holde en præsentation, kan vi tilføje flere timer eller en dato mere; det vil tiden vise…

Hvad du får

Det er her, du lærer mest…


Future Academy efteråret 2023; sing-up link er på vej