Polymodernitet

Verden er under voldsom forandring og bliver mere kompleks.

Polymodernitet giver os en ramme til at forstå os selv og vores samfund i på en mere kompleks måde, fordi den integrerer oprindelige, præmoderne, moderne og postmoderne kulturelle koder.

Oprindelig kultur kan give os en forbindelse til naturen, som vi har mistet, og den genindfører den cirkularitet, som vi har brug for for at løse klimakrisen m.m.

Den førmoderne kultur gav moralsk vejledning i form af det, vi i dag kalder religion; vi har brug for et fælles moralsk kompas og måder at dele og diskutere moralske normer på i vores samfund; religion er et aspekt af vores åndsliv, som vi har brug for for at få alle dimensioner af menneskelivet med.

Moderniteten gav os lige rettigheder og muligheder, demokrati, videnskab og pligt til at tvivle og tænke.

Postmodernismen giver os mulighed for at se os selv, vores kultur og vores civilisation udefra og dekonstruere dem for at studere deres bestanddele og indre strukturer.

Vi har brug for alt dette for at skabe mening og håb og levedygtige løsninger i det 21e århundrede.


Polymodernitet er et forslag til en struktur for en kulturel kode med flere lag, som vi kan skabe for bedre at forstå vores meget komplekse tid. Det er tænkt som en kollektiv kulturel bestræbelse og en måde at gentænke samfund, økonomi, globalisering, religion og en masse andre ting.

Dette er forskelligt fra metamodernismen, hvor der for det første generelt kun er to kulturelle koder: modernitet og postmodernisme, ikke fire, og for det andet er metamodernismen her allerede. Det er en følelse, der kombinerer det moderne og det postmoderne.

Der er et meget aktivt “økosystem” af metamoderne tænkere, som udforsker den tid, vi lever i, og de følelser, det fremkalder: behovet for moderne oprigtighed og trangen til postmoderne ironi.

Polymodernitet og metamodernisme deler ønsket om at finde ud af, hvad der kan komme efter postmodernismen. Ud over at kombinere henholdsvis to eller fire koder adskiller de sig ved, at metamodernismen primært udforsker en indre følelse, mens polymoderniteten udforsker samfundsstrukturer.

Polymodernitet

Metamodernisme


Polymodernitet, da vi kaldte det metamodernitetPolymodern Economics, 1. januar 2024