Uddannelse i det 21. århundrede

Den uddannelse, vi har brug for i det 21. århundrede, er ikke den samme som for generationer siden: Verden forandrer sig hurtigt, og vi kan alle finde al mulig information og misinformation online.

Alligevel har de fleste uddannelser næsten ikke ændret sig. Vi forventer stadig, at eleverne skal kunne huske indholdet temmelig detaljeret. Vi forventer stadig, at alle skal lære det samme på mere eller mindre samme måde og i samme tempo.

Viden kan ikke erstattes af online-søgninger. Vi har stadig brug for en baggrundsforståelse, der gør det muligt for os at filtrere sandhed og fakta fra nonsens.

Vi har brug for både bred og dyb viden, kritisk tænkning, nysgerrighed og evnen til at “connecte the dots” og stille gode spørgsmål. Det omdefinerer, hvad der er god uddannelse.

Derfor dannelse!

De nordiske lande har mere end 150 års erfaring med den form for uddannelse, som vi har brug for i det 21. århundrede, nemlig dannelse — bildung.

Kontakt os, hvis du og din organisation gerne vil samarbejde.


2022-2025 samarbejder vi med Nordbyskolen på Falster, for at gøre dannelse konkret og håndgribelig, ikke mindst for lærerne.

I skoleåret 2022-23 tilføjer vi mere historiefortælling, sang og dans til undervisningen på tværs af alle klassetrin, og både elever og lærere er rigtig glade for det. Det styrker den kulturelle dannelse, udvider ordforrådet og fremmer samtalen – ud over at være sjovt og meningsfuldt i sig selv.

For 1., 4. og 7. klasse vil der være undervisning, som er planlagt med udgangspukt i Dannelsesrosen, og vi vil lave det første metamoderne eksperiment og give dem et historisk dybdegående forløb:

  • 1. klasse vil fokusere på det antikke Grækenland
  • 4. klasse vil fokusere på Renæssancen
  • 7. klasse vil fokusere på Oplysningstiden

Nordbyskolen er en folkeskole med ca. 460 elever og 50 lærere, ca. 100 km syd for København.


Siden 2020 har vi været involveret i Erasmus+-projektet BILDUNG, hvor vi leverede det første intellektuelle output i 2021: online-bogen What is Bildung? Bildung-projektet er et samarbejde mellem 11 europæiske organisationer inden for voksenuddannelse og -undervisning.

DVV International er afdelingen for internationalt samarbejde under det tyske voksenuddannelsesforbund (DVV), som repræsenterer ca. 900 voksenuddannelsescentre (vhs); de er projektkoordinator. Blandt projektpartnerne er The European Association for Education of Adults (EAEA) og den danske paraplyorganisation for voksenuddannelse (DFS).


FORWARD er et program under Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, for uddannelse og omdannelse af arbejdsstyrken til fremtidens behov. Nordic Bildung blev inviteret med i FORWARD, da det startede i 2022, sammen med bidragydere fra hele verden.
FORWARD: https://medium.com/rmit-forward


I januar 2022 og januar 2023 deltog vi i #LearningPlanet Festival, dels i nogle af de officielle paneler i programmet, og dels med vores egne online events. Learning Planet Festival er et samarbejde mellem UNESCO og Learning Planet Institute, der ligger i Paris.
Learning Planet: https://www.learning-planet.org/
2023 Festival: https://festival.learning-planet.org/


De Bildung Academie i Amsterdam blev startet af studerende, der følte, at universitetet manglede noget: bildung. De startede i 2015, og vi har været gode venner og kollegaer siden før Nordic Bildung blev startet i januar 2018.
https://en.debildungacademie.nl/