Hvad er polymodernitet?

Polymodernitet handler om at kombinere det bedste fra fortiden og nutiden, så vi kan skabe en meningsfuld fremtid.

Polymodernitet kombinerer fire kulturelle koder: Oprindelig (jæger-samler- og bondestenalder), Traditionel (bronze- og jernalder), Moderne og Postmoderne.

Hver af disse fire kulturelle koder indeholder vigtig forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Erfaringer, erkendelser og akkumuleret visdom, som vi har brug for nu og i fremtiden.

Polymodernitet hed tidligere metamodernitet, men det blev konstant forvekslet med metamodernisme, så vi ændrede navnet. Se udforskningen af metamodernitet versus metamodernisme her.

Kulturelle koder med metamodernisme

Kulturelle koder med polymodernitet

Polymodernitet forklaret på mindre end 2 minutter

Podcast-episode fra dengang polymodernitet hed metamodrnitet

Opdateret artikel kommer snart