Hvad er Dannelsesrosen?

Dannelsesrosen er en beskrivelse af samfundet og en pædagogisk model til at vise en forbindelse mellem vores indre verden og det samfund, vi lever i. Det er vigtigt at forstå forholdet mellem vores Selv og vores samfund, for i takt med at samfundet bliver mere komplekst, må vi også ændre os for at overleve og trives.

Ifølge modellen udvikler, vokser og bliver samfund mere komplekse på syv forskellige områder: 1) produktion; 2) teknologi; 3) æstetik; 4) magt; 5) viden/videnskab; 6) narrativer; 7) etik.

I lyset af det moderne samfunds kompleksitet er der en enorm udfordring i at fremme udviklingen af sammenhængende identiteter, der er fleksible, tilpasningsdygtige, stabile og trygge med hensyn til at lære og vokse gennem hele livet.

Dannelse henviser til, hvordan uddannelse, kultur, livserfaringer og følelsesmæssig og moralsk/etisk udvikling skaber ansvarlige, reflekterende og selvstændige borgere (Selver).

Dannelse henviser også til resultatet af den slags dannelsesprocesser. Dannelsesrosen giver os mulighed for at kortlægge forholdet mellem Selv og samfund på en måde, der orienterer os mod begge parters trivsel og blomstring.


Artikler og mere om Dannelsesrosen

Lene Rachel Andersens første artikel om Dannelsesrosen, udgivet i 2019.

Klik på artiklen eller her: https://www.nordicbildung.org/the-bildung-rose/ for at læse mere om Dannelsesrosen eller høre podcasts eller se videoer om den.

Lene Rachel Andersens anden artikel om Dannelsesrosen, udgivet i FECUN, 2022