Metamodernitet

Metamodernitet er blevet omdøbt til polymodernitet.

Du kan finde den opdaterede bog Polymodernitet: Mening og håb i en kompleks verden her: https://www.nordicbildung.org/polymodernity/

Verden er under forandring og bliver mere kompleks.

Metamodernitet giver os en ramme til at forstå os selv og vores samfund på en mere kompleks måde, da den integrerer oprindelige, præmoderne, moderne og postmoderne kulturelle koder. Oprindelig kultur kan give os en forbindelse til naturen, som vi har mistet, og som genindfører den cirkularitet, som vi har brug for for at løse klimakrisen m.m.

Den førmoderne kultur gav moralsk vejledning i form af det, vi i dag kalder religion; vi har brug for et fælles moralsk kompas og måder at dele og diskutere moralske normer på i vores samfund; religion er et aspekt af vores åndsliv, som vi har brug for for at være mennesker til fulde. Moderniteten gav os lige rettigheder og muligheder, demokrati, videnskab og pligt til at tvivle og tænke. Postmodernismen giver os mulighed for at se os selv, vores kultur og vores civilisation udefra og dekonstruere dem for at studere deres bestanddele og indre strukturer.

Vi har brug for alt dette for at skabe mening og håb og levedygtige løsninger i det 21. århundrede.

Udgivelsesdato:
juni 20, 2019

ISBN 978-87-93791-03-9

Podcasts og videoer om Metamodernitet

Kevin Lindsey,
Netværk for nye bøger