Hvad er Nordic bildung?

Nordic Bildung er selvfølgelig navnet på vores tænketank. Men vores globale netværk er begyndt at bruge begrebet Nordic bildung (stort N, lille b) som betegnelse for det, vi i Norden normalt har kaldt folkeoplysning.

Så her er den nye definition af Nordic bildung / nordisk dannelse sammen med relaterede begreber, som de også bliver præsenteret i 2024-udgaven af The Nordic Secret:

Dannelse: En proces, der finder sted i den enkelte; en kombination af at tilegne sig og og få mening ud af horisontal og vertikal viden, dvs. overførbar viden og ikke-overførbar viden; sidstnævnte i form af livserfaring og følelsesmæssig modning.

Uddannelse: Kan være både overførbar viden og ikke-overførbar viden, dvs. der kan være tale om dannelse. Ofte er der dog ikke meget dannelse.

Voksenuddannelse: Uddannelse for voksne, primært overførsel af horisontal viden, typisk for at opgradere faglige færdigheder. Der kunne være tale om dannelse, men oftest er det ikke noget, man fokuserer på.

Folkeoplysning: Uddannelse for voksne, som man følger af ren og skær personlig interesse, ofte med et stærkt emancipatorisk aspekt. Meget ofte er der et dannelsesaspekt, men det er ikke sikkert.

Nordic bildung / nordisk dannelse: En dannelses-, voksenuddannelses- og folkeoplysningsdagsorden med den bevidste hensigt at frigøre individet og samtidig løfte samfundet kollektivt fra bunden. Det omfatter bl.a. at skabe informeret uenighed på et højere kompleksitetsniveau, og man gør hvad man kan for at udfolde det det enkelte menneskes potentiale og fremme udviklingen af personlig karakter, og det sker omkring et fælles emne. Indlejret i nordisk dannelse er også en forståelse af, at hvert individ indeholder noget unikt, som skal udforskes og udfoldes.