Ledelse i det 21. århundrede

Dannelse som ledelsesmetode

Ledere i alle former for organisationer navigerer i en verden, der slet ikke ligner den verden, de er uddannet til at navigere i. Alt er blevet mere komplekst og sker hurtigere; det samme gælder for de beslutninger, som skal tages. Samtidig er der ingen, der vil fortælle den vestlige middelklasse, at de ikke kan fortsætte med at overforbruge de globale ressourcer, virksomhederne jagter stadig præstationsmål og optimering ud fra en 100 år gammel tankegang, og folk brænder ud. Det er ikke bæredygtigt.

Den gamle optimeringstankegang bygger på en top-down organisationsstruktur, hvor beslutningstagere sætter mål, ingeniører, økonomer og psykologer udarbejder køreplaner og KPI’er, og derefter implementerer organisationen det, og enten lykkes det, eller det slår fejl. Modellen er bogstaveligt talt bygget på militære kommandostrukturer og et militært sprog, der involverer “erobring af markeder” og at “eliminere konkurrenter” osv. Samtidig ses mennesker som en ressource på linje med olie og cement, og uddannelse og personlig udvikling er blevet gjort til opgraderbare og salgbare færdigheder.


Hvad er alternativet?

Med udgangspunkt i The Nordic Secret foreslår vi i Nordic Bildung et alternativ til markedsgørelse og kapitalisering af mennesker. Mennesker har brug for mening og følelsen af at gøre nytte, og en af de største glæder i livet er at samarbejde med andre om noget, der er meningsfuldt. Det daglige arbejde kunne faktisk blive meningsfuldt.

For at det kan ske, er vi nødt til at skabe mening på det 21. århundredes præmisser. Især som ledere. Vi har brug for en fundamentalt anderledes måde at anskue ledelse, forretning og arbejde på – og en ny, mere meningsfuld måde at definere succes på:

 • Dannelse til og i erhvervslivet i stedet for erhvervspsykologi.
 • Oplyst og distribueret beslutningstagning i stedet for top-down kommando.
 • Selvorganisering, systemisk kreativitet og meningsfuld udvikling i stedet for mål og KPI’er.
 • Inspiration fra naturens frodighed i stedet for militærets magtspil.
 • Balance og kreativ, frugtbar friktion samt samarbejde i stedet for hierarkier og giftig konkurrence.
 • Spille sammen med kompleksiteten og få et gratis lift ved at forstå kompleksiteten i stedet for at forsøge enten at undgå eller kontrollere den.
 • En mangefacetteret, reelt voksende, regenerativ og levende økonomi i stedet for en BNP-vækstøkonomi.

Programmet for dannelse i erhvervlivet

Vi tilbyder dannelse til erhvervslivet i tre formater:

 • En 3-timers workshop, der
  • Forklarer bildung/dannelse, dannelse i erhvervssammenhæng, og manglerne ved erhvervspsykologi og det 100 år gamle paradigme,
  • Afprøv det, du har lært, ved at skabe en plan for firmaet Delicatessen Delights (mere info nedenfor)
 • En 1-dags workshop, der
  • Gør det samme som 3-timers workshoppen, men med meget mere tid til diskussion og til at arbejde med indholdet.
 • Et 3-dages seminar, der
  • Åbner med 1-dags workshop og derefter
  • Giver dig og dine kolleger mulighed for at anvende jeres nye indsigter på jeres egen organisation i et simuleringsspil.
 • En åben proces, der inkluderer ovenstående, og hvor vi udvikler dannelsesprogrammer sammen med dig og dine kolleger til jeres organisation.

Nordic Bildung kan ikke fortælle dig, hvordan du skal lede din organisation, men vi kan vise dig alternative måder at håndtere de udfordringer, du og din organisation står over for i det 21. århundrede. Den dannelse, vi her tilbyder til erhvervslivet, er naturligvis ikke kun for virksomheder men også for NGO’er og offentlige institutioner.


Business Bildung: Delikatessen Delights-casen

Delicatessen Delights er et (imaginært) gammelt familiefirma, der har produceret charcuteriprodukter siden 1950, de har snart 75 års jubilæum, og deres købedygtige kunder er i gang med at droppe kødprodukter og gå over til en vegansk kost. .

Hvordan vil du lede Delicatessen Delights frem mod fejringen af deres 75-års jubilæum? .

A: Med traditionelle ledelsesmetoder
B: Med Business Bildung-metoden, som er præsenteret i workshoppen

AI-genereret med Adobe Firefly

Baggrund

The business of business is business, som Milton Friedman hævdede. Det kan have været meget sandt i det 20. århundrede: Omkring år 1900 var millioner af mennesker i Vesten dårligt ernærede, og de manglede det allermest nødvendige, men kapitalisme, industri, billig tilgængelig fossil energi, samlebåndet, arbejdsoptimering og øget produktivitet gjorde arbejderne i Vesten til en velhavende middelklasse. . Økonomisk vækst, typisk målt som BNP, blev et mål i sig selv, og inden for ledelse solgte en gren af psykologien villigt sine tjenester: Fra 1880’erne opstod erhvervspsykologien for at optimere arbejdernes produktivitet, ledernes præstationer og markedsføringen over for forbrugerne, så alle ville købe stadig flere produkter – også mere, end de nogensinde havde brug for.

Resultatet er, at vi er blevet så gode til at producere effektivt og gøre forbrug til en livsstil, at vi nu må blive ved med at smide fuldgode, brugbare ting ud for at beholde vores jobs, og vi er løbet ind i grænsen for, hvad planeten kan holde til. Vi står over for en polykrise, der omfatter klimaforandringer, masseudryddelse af arter, global ulighed og et stigende migrationspres, som truer med at polarisere vores samfund og undergrave vores demokratier. Hundredvis af millioner overforbruger og dør af det, planeten dør af det, og i det såkaldte Globale Syd lever 700 millioner mennesker for mindre end 2,15 dollars om dagen[1], og mere end 2 milliarder mennesker har ikke adgang til internettet[2].


[1] https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

[2] https://dig.watch/updates/itu-report-one-third-of-the-global-population-remains-unconnected