The Nordic Secret

Hvordan gennemgår samfund store teknologiske, økonomiske og strukturelle forandringer på fredelig vis?

Den måde, hvorpå Danmark, Norge og Sverige gik fra feudale landbrugssamfund til industrialiserede demokratier, var usædvanlig fredelig. I processen gik de fra at ligge i bunden af den europæiske økonomi omkring 1860 til at være i toppen i 1930’erne, og det har siden da været både velstående og progressive. Finland foretog en lignende opstigning efter 1918 på blot 30 år.

Landene har også opfundet det skandinaviske design og er blandt verdens lykkeligste befolkninger.

The Nordic Seceret undersøger, hvordan dannelse forvandlede Danmark, Norge, Sverige og Finland fra at være blandt de fattigste lande i Europa til at blive nogle af de mest velhavende lande i verden. Inspirationen kom fra Tyskland, Frankrig, Schweiz, USA og Storbritannien, og forandringen begyndte i et bondehus.

I takt med at nye teknologier og globalisering igen forandrer vores samfund, hvad kan vi så lære af fortiden, og hvordan kan vi gribe menneskelig udvikling og meningsskabelse an i tider med store forandringer?

Denne bog blev ikke udgivet af Nordic Bildung, men den er organisationens teoretiske grundlag. Læs mere her: https://www.nordicsecret.org/