Business Bildung

Erhvervspsykologi eller Business Bildung?

Hvorfor verden har brug for mere dannelse og mindre psykologi, især erhvervslivet

Ledere navigerer i en verden, der slet ikke ligner den verden, de er uddannet til at navigere i, ingen har lyst til at fortælle den vestlige middelklasse, at de ikke kan blive ved med at overforbruge de globale ressourcer, og de højest betalte erhvervspsykologer og andre konsulenter sælger stadig præstationsmål og optimering ud fra en 100 år gammel tankegang.

Den gamle optimeringstankegang bygger på en top-down organisationsstruktur, hvor beslutningstagere sætter mål, ingeniører, økonomer og psykologer udarbejder køreplaner og KPI’er, og så implementerer organisationen planen, og enten lykkes det, eller det slår fejl. Modellen er bygget på militære kommandostrukturer og et militært sprog, der involverer at “erobre markeder” og “eliminere konkurrenter” etc.; imens ses mennesker som en ressource på linje med olie og cement, og uddannelse og personlig udvikling er blevet gjort til salgbare færdigheder.

Business Bildung-programmet

Vi tilbyder Business Bildung-programmet i tre formater:

 • En 3-timers workshop, der
  • Forklarer bildung/dannelse, Business Bildung, og manglerne ved erhvervspsykologi og det 100 år gamle paradigme,
  • Afprøv det, du har lært, ved at skabe en plan for firmaet Delicatessen Delights (mere info nedenfor)
 • Et 3-dages seminar, der
  • Begynder med 3-timers workshoppen og derefter
  • Lader dig anvende dine nye indsigter på din egen organisation i et simuleringsspil.
 • En åben proces, der inkluderer ovenstående, og hvor vi udvikler dannelsesprogrammer sammen med din organisation til medarbejderne i din organisation.
Det vil jeg gerne høre mere om

Hvad er alternativet?

Med udgangspunkt i The Nordic Secret foreslår vi i Nordic Bildung et alternativ til denne markedsgørelse og kapitalisering af mennesker. Vi foreslår dannelse med et nordisk og flerlaget twist: En fundamentalt anderledes måde at anskue ledelse og forretning på – og en ny, mere meningsfuld måde at definere succes på:

 • Business bildung i stedet for business psychology.
 • Oplyst, distribueret beslutningstagning i stedet for top-down kommando.
 • Selvorganisering, systemisk kreativitet og meningsfuld udvikling i stedet for mål og KPI’er.
 • Inspiration fra naturens frodighed i stedet for militærets magtspil.
 • Balance, frugtbar friktion og samarbejde i stedet for hierarkier og giftig konkurrence.
 • Spil sammen med kompleksiteten ved at forstå den i stedet for at forsøge enten at undgå eller kontrollere den.
 • En mangefacetteret, reelt voksende, regenerativ og levende økonomi i stedet for en BNP-vækstøkonomi.

Nordic Bildung kan ikke drive din virksomhed for dig, men vi kan vise dig alternative måder at håndtere de udfordringer, du og din virksomhed står over for i det 21. århundrede.


Business Bildung: Delikatessen Delights-casen

Delicatessen Delights er et (imaginært) gammelt familiefirma, der har produceret charcuteriprodukter siden 1950, de har snart 75 års jubilæum, og deres købedygtige kunder er i gang med at droppe kødprodukter og gå over til en vegansk kost. .

Hvordan vil du lede Delicatessen Delights frem mod fejringen af deres 75-års jubilæum? .

A: Med traditionelle ledelsesmetoder
B: Med Business Bildung-metoden, som er præsenteret i workshoppen

AI-genereret med Adobe Firefly

Baggrund

The business of business is business, som Milton Friedman hævdede. Det kan have været meget sandt i det 20. århundrede: Omkring år 1900 var millioner af mennesker i Vesten dårligt ernærede, og de manglede det allermest nødvendige, men kapitalisme, industri, billig tilgængelig fossil energi, samlebåndet, arbejdsoptimering og øget produktivitet gjorde arbejderne i Vesten til en velhavende middelklasse. . Økonomisk vækst, typisk målt som BNP, blev et mål i sig selv, og inden for ledelse solgte en gren af psykologien villigt sine tjenester: Fra 1880’erne opstod erhvervspsykologien for at optimere arbejdernes produktivitet, ledernes præstationer og markedsføringen over for forbrugerne, så alle ville købe stadig flere produkter – også mere, end de nogensinde havde brug for.

Resultatet er, at vi er blevet så gode til at producere effektivt og gøre forbrug til en livsstil, at vi nu må blive ved med at smide fuldgode, brugbare ting ud for at beholde vores jobs, og vi er løbet ind i grænsen for, hvad planeten kan holde til. Vi står over for en polykrise, der omfatter klimaforandringer, masseudryddelse af arter, global ulighed og et stigende migrationspres, som truer med at polarisere vores samfund og undergrave vores demokratier. Hundredvis af millioner overforbruger og dør af det, planeten dør af det, og i det såkaldte Globale Syd lever 700 millioner mennesker for mindre end 2,15 dollars om dagen[1], og mere end 2 milliarder mennesker har ikke adgang til internettet[2].


[1] https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

[2] https://dig.watch/updates/itu-report-one-third-of-the-global-population-remains-unconnected